لیست قیمت انواع سوئیچ و سوکت شبکه

تستر شبکه KNET

تماس بگیرید

سوکت شبکه SFTP شانه دار Tyco

۲۰,۹۳۰ تومان

سوکت شبکه Vnet UTP

۵,۰۰۰ تومان

سوییچ شبکه 16 پورت POE مکسرون مدل MSW-3116GFP-2GL-300I

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سوییچ شبکه 16 پورت برند مارلیک TXE102

تماس بگیرید

سوییچ شبکه 4 پورت POE مکسرون مدل MSW-3004FP-2FL-60I

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سوییچ شبکه 8 پورت POE مکسرون مدل MSW-3008FP-2GL-120I

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سوییچ شبکه 8 پورت دی-لینک مدل DGS-F108

تماس بگیرید

سوییچ شبکه 9 پورت برند مارلیک TXE091

تماس بگیرید