لیست قیمت انواع دستگاه ضبط دوربین مدار بسته

لیست قیمت دستگاه ضبط سری XVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال داهوا مدل DH-XVR1B16-I

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال دوربین مداربسته مدل DVR-1080165mp

۷,۱۶۴,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط تصاویر dvr دوربین مداربسته 16 کانال مدل DVR-108016mp

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته مدل DVR-4006

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط تصویر داهوا مدل XVR5108HS-I3

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط تصویر دوربین مدار بسته مدل DVR-4005

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط تصویر دوربین مداربسته 8 کانال مدل DVR-8010

۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط دوربین داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-I3

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط دوربین داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-I3

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط دوربین داهوا مدل DH-XVR5216AN-I3

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط دوربین داهوا مدل XVR5104HS-I3

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط دوربین داهوا مدل XVR5116HS-I3

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط دوربین مداربسته 16 کانال مدل DVR-108016 ip pro

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط دوربین مداربسته مدل DVR-4004-MA

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط کننده دوربین داهوا مدل XVR1B04-I

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط کننده دوربین داهوا مدل XVR1B08-I

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط کننده دوربین مداربسته مدل DVR-8008

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط کننده ویدیویی دوربین مداربسته مدل DVR-8009

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان