لیست قیمت انواع چشمی دزدگیر اماکن

چشم بیم خطی 100 متری دو نقطه ای

۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان

چشم بیم خطی 200 متری سه نقطه ای

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

چشم دزدگیر آسا ASA

۴۲۰,۰۰۰ تومان

چشم دزدگیر پارادوکس مدل 476

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چشم دزدگیر پارادوکس مدل DG75

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چشم دزدگیر پایرونیکس مدل KX15ED

۶۵۸,۰۰۰ تومان

چشم دزدگیر فوتال مدل 803

۳۲۶,۱۴۴ تومان

چشم دزدگیر فوتال مدل F-804

۴۲۵,۰۰۰ تومان

چشم دزدگیر وزنی iHORN فضای باز

۳,۳۵۵,۵۰۰ تومان

چشم دزدگیر وزنی پارادوکس مدل DG85

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چشم وزنی دزدگیر iHORN محیط داخلی

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

چشم وزنی دزدگیر مدل 106

۶۵۰,۰۰۰ تومان

چشمی بیسیم فرکانس 433 مگاهرتز فوتال F905

۵۸۳,۰۰۰ تومان

چشمی بیسیم فوتال F905 فرکانس 315 مگاهرتز

۵۸۵,۰۰۰ تومان

چشمی بیم خطی 20 متری (چشم خطی لیزری مادون قرمز)

۷۲۱,۲۰۰ تومان